blogăreala…ofensivă

https://i2.wp.com/atitudini.com/wp-content/uploads/2010/06/IMG_1586.jpg

Ce cre­deţi că mai con­tribuie la dezbina­rea care este astăzi între creş­tini? De pildă, pe inter­net sunt multe bloguri sau sai­turi orto­doxe în care se prez­intă real­i­tatile lumii ce ne încon­joară. Pe de o parte ele sunt bune, pen­tru că îţi oferă posi­bil­i­tatea să te informezi, pen­tru că majori­tatea surselor de infor­mare din mass-media sunt com­pro­mise şi manip­u­la­toare – dar pe de altă parte se dez­bat între creştini prob­leme care, de cele mai multe ori, duc la cer­turi şi ajung să se clevetească fraţii întru cred­inţă unii pe alţii. Comen­tarii se numesc ele în lumea blogurilor. Cre­deţi că ast­fel de dis­cu­ţii au folos duhovnicesc? Ne ajută ele să vedem mai bine realitatea?

Părintele Justin Pârvu:

Tre­buie sa avem mare grija cum manuim inter­ne­tul, pen­tru ca el este unealta mai mult draceasca. Este creat tot de sis­tem ca un mijloc de scan­dal, pen­tru a dis­trage aten­tia oame­nilor de la lucrurile esen­tiale si de a ne pierde tim­pul palavragind. Folosirea aces­tei metode nu are cum sa aduca binele omu­lui si soci­etatii. Nu vedeti cum se tam­pesc copiii care stau la tele­vi­zor, la cal­cu­la­tor, pe inter­net, ca nu mai stiu sa numere nici pana la cinci? Ce exem­plu le oferim noi aces­tor copii daca noi ne per­mitem sa palavragim pe inter­net? Folosind prea mult inter­ne­tul ne facem par­tasi la acest sis­tem care urmareste sa trans­forme soci­etatea intr-o lume oarba, hand­i­ca­p­ata mintal, care sa nu mai poate dis­tinge mai tarziu binele de rau si ast­fel sa accepte pecetea lui antihrist. Inter­ne­tul poate fi folosit in bine, dar cu masura si cu mare aten­tie ce pro­movam prin el. Tehnica e buna, dar in masura in care real­izezi ceva bun. Dar daca noi real­izam dezbinare si palavrageala nu facem altceva decat sa fim pre­cum cir­carii si bufonii. Oferim oame­nilor paine si circ.

Sursa aici

Supun atenţiei şi acest articol http://munteanuk.blogspot.com/2010/06/en-not-that-id-compete-with-this-site.html

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s