„Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor şi trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.”

8 noiembrie, îi cinstim pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi împreună cu ei întreg soborul Îngeresc, sau altfel spus a ,,duhurilor slujitoare” ( Evrei 1,14), ori „cei fără de trupuri”.

Biserica, se împarte în două: Biserica luptătoare, adică ceea care cuprinde pe toţi credincioşii care sunt încă în viaţă şi este „luptătoare” pentru că luptă împotriva tuturor relelor; şi Biserica biruitoare sau triumfătoare, care cuprinde pe credincioşii care au trecut din viaţă şi au biruit toate uneltirile cele rele şi împărăţesc cu Domnul în cer.
Sfantul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfantului Apostol Pavel a enumerat 9 cete îngereşti care sunt despărţite în trei ierarhii, care cuprind câte trei cete.
În cea dintâi ierarhie, sunt Serafimii, Heruvimii si Scaunele.
În ierarhia cea de mijloc, sunt Domniile, Puterile si Stapaniile.
În ierarhia cea mai de jos, sunt trei cete: Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii.
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, credincioşi slujitori ai lui Dumnezeu, în vremea căderii satanei, din pricina mândriei şi a depărtării lui de la Dumnezeu, au adunat aceste trei cete şi oşti îngereşti şi au dat slavă Sfintei celei de o fiinţă şi nedespărţită Treimi, Unul Dumnezeu, cântând cu glas de prăznuire: „Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de mărirea Ta!” Întreg soborul îngeresc, este ca o luare aminte, o cugetare, o glăsuire, o unire; căci împreună şi cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime, căreia şi noi să-I aducem mărire în veci.
Sfinţii Arhangheli sunt în număr de şapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selafiil, Gudiil şi Varahiil.
Mi-ca-El, Mihail se tâlcuieşte ,,Cine este ca Dumnezeu?” , sau „puterea lui Dumnezeu” şi este voievodul oştilor cereşti, primul din ceata Sfinţilor Arhangheli. El poartă sabie de foc şi are chemarea de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a birui puterea vrăjmaşilor. Arhanghelul Mihail a strigat: „Să luăm aminte!” atunci când Lucifer a greşit în cer şi a început a cădea mulţime de îngeri. La aceste cuvinte a încetat căderea îngerilor. Tot Mihail s-a certat cu diavolul în pustiul Arabiei pentru trupul lui Moise, zicând: „Să te certe pe tine Domnul!” (Iuda 1, 9). De asemenea, el a însoţit pe poporul ales din Egipt în pământul făgăduinţei. El a adus cele zece pedepse peste poporul cel împietrit al lui Faraon. S-a arătat păzitor oştilor lui Isus Navi, căruia i-a zis: „Eu sunt Voievodul oştilor Domnului şi acum am venit” (Iosua 5, 14).
A stins cuptorul celor trei tineri din Babilon. A păzit pe Daniil în groapa cu lei şi a adus foc şi pedeapsă peste Sodoma şi Gomora.
El a dat biruinţa lui Ghedeon în luptă. El l-a scos viu pe Lot din Sodoma. Tot el, la sfârşitul veacului, împreună cu ceata arhanghelilor, va suna din trâmbiţă, va scula pe cei morţi şi va aduna toate neamurile la judecată, după mărturia Sfântului Apostol Pavel care zice: Că Însuşi Domnul, întru porunca, cu glasul Arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, se va pogorî din cer (I Tesaloniceni 4, 16).

Gavriil, ce se tâlcuieşte „bărbat-Dumnezeu”, este arhanghelul bunelor vestiri. El nu mai poartă sabie de foc, ci crin de neîntinată bucurie. A fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. A adus vestea zămislirii Maicii Domnului lui Ioachim şi Anei. A vestit în templu Sfântului Zaharia că soţia lui va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus. A dat nume Sfântului Ioan Botezătorul. A vestit păstorilor naşterea lui Hristos şi a fost primul care a cântat: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).
El a descoperit magilor taina întrupării. El a liniştit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul şi iarăşi să se întoarcă în Nazaret.

Sfinţii Părinţi au fixat, însă, o zi de cinstire închinată Sfinţilor Îngeri şi Arhangheli pentru că ei ne ajută să cunoaştem voia Domnului şi s-o putem împlini. Această zi este astăzi 8 noiembrie, pentru că numărul 8 estesimbolul vieţii veşnice; iar noiembrie este a noua lună de la creaţie,care s-a săvârşit în lună martie, ca un simbol al celor nouă cete îngereşti.
Sfântul Grigorie Dialogul zice despre Arhangheli: „Aceştia sunt cei careînmulţesc sfânta credinţă între oameni luminând înaintea lor cu lumina Sfintei Evanghelii, descoperindu-le tainele credinţei celei drepte”.
Sfântul Mihail este protectorul direct al călugărilor, al armatelor creştine, al voievozilor, care purtau cu ei pe câmpul de luptă icoana Marelui Arhanghel.
Sfântul Gavriil este, mai ales, protectorul fecioarelor creştine, al familieicreştine, protectorul mamelor care nasc copii, ca şi protectorul copiilor şi al călugăriţelor iubitoare de feciorie şi iubitoare de Hristos.

(*citiţi şi pe http://www.scribd.com/doc/87623421/Soborul-Arh-Mihail-%C5%9Fi-Gavriil-%C5%9Fi-al-tuturor-cere%C5%9Ftilor-puteri-8-nov)

Reclame

4 răspunsuri la „„Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor şi trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s