Rugaciune la vreme de boala

Rugaciune pentru omul bolnav


Preaputernice si slavite Doamne Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit in lume sa tamaduiesti neputintele oamenilor, Care nu ai venit sa chemi la pocainta pe cei drepti, ci pe cei pacatosi, si ai pri­mit moarte pe cruce pentru mantuirea noas­tra! Din adancul inimii Te rog sa primesti sme­rita mea nevointa si aceasta mica rugaciune a mea pentru cel incercat de boala!
Mantuieste-l, Doamne, precum stii, ca un bun si iubitor de oameni, si randuieste Tu toate spre fo­losul sau. Ca noi neputinciosi suntem si nu il pu­tem ajuta daca nu ne vei lumina cu harul Tau.
De e voia Ta, il poti pedepsi precum se cade pentru pacatele sale, tamaduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre­cum vei vrea.
Dar cazand inaintea Ta Te rog, indura-te de robul Tau, potoleste-i fierbinteala, alina-i sufe­rinta, ridica-l din patul durerii.
Sa ii fie aceasta incercare prin care trece spre indreptarea vietii, spre inceput bun mantuirii si spre iertarea pacatelor.
Si daca ii e de folos sa duca  mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, dupa voia Ta, nu dupa voia noastra. Daruieste-i lui rabdare si liniste, alungand de la el toata frica si toata deznadej­dea, ca sa nu fie ingenuncheat de durere si sa carteasca sau sa cada in patima maniei.
Ajuta-l, Iubitorule de oameni, ca vazand el mila Ta sa cada la picioarele Tale cu lacrimi de po­cainta si de multumire, ca sa se invredni­ceasca sa auda glasul Tau cel sfant: „Iertate iti sunt pacatele!” Amin.

Rugăciune pentru bolnavul căzut în deznădejde

Doamne, Dumnezeule al părinţilor noştri, Care dăruieşti pace multă celor ce iubesc legea Ta, ai grijă de robul Tău cel bolnav care este greu încercat de deznădejde. Nori negri s-au abătut asupra sufle­tului său şi nu mai vede razele iubirii Tale. Cugetul său s-a întunecat şi nu se mai împărtăşeşte de lumina Ta.
O, amară deznădejde! Crudă fiară care se nă­pusteşte asupra sufletului ca asupra unui pui lipsit de apărare! Numai Tu ştii, Atotştiutorule, câţi şi-au pus capăt zilelor din această pricină, câţi oameni au fost aruncaţi de acest duh rău în adâncurile iadului. Să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghiţită de moarte, ci să fie ridicată prin puterea Ta.
Dăruieşte şi lui şi nouă, Doamne, roadele Du­hului Tău cel Sfânt, care sunt pacea, dragostea, îndelunga răbdare, credinţa, blândeţea, înfrânarea şi curăţia, ca atunci când vom părăsi această lume să intrăm în odihna Ta cea cerească. Amin!

Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Maică Sfântă a celor ce cheamă cu evlavie numele tău! O, grabnică ajutătoare a neamului creş­tinesc, nădejde a celor deznădăjduiţi! La tine alerg când mă aflu în necazuri şi în dureri, aşteptând milostivirea ta.
Nici un muritor nu a cunoscut o durere mai mare decât ai cunoscut-o tu, atunci când L-ai văzut pe Preadulcele tău Fiu răstignit pe cruce. Nici o mamă nu a plâns pentru fiii ei cât ai plâns tu pentru căderile şi durerile noastre. O, câte icoane ai udat cu lacrimile tale, ca să vădeşti creştinilor grija pe care le-o porţi. Cum ai făcut să izvorască lacrimi din ochii tăi zugrăviţi de mâini omeneşti!
Ştiind marea ta grijă pentru cei ce laudă numele tău, te rog, Preacurată, vezi suferinţa mea şi ne­putinţele mele, Preasfântă Fecioară, şi nu mă lăsa să fiu biruit de ele.
Ştiu minunile tale, ştiu dragostea pe care o arăţi neamului creştinesc. De multe ori te-ai arătat în chip minunat şi ai dăruit vindecare celor dreptcredincioşi.
Ajută-mă, Maică Preasfântă, ca simţind că mă acoperi cu sfântul tău acoperământ, să te cinstesc împreună cu toţi îngerii şi sfinţii în toate zilele vieţii mele. Amin.

Rugăciune către toţi sfinţii

O, sfântă ceată a celor care L-aţi slujit pe Hristos, aducându-mi aminte de faptele voastre minunate, vă aduc laudă după cuviinţă:  Bucuraţi-vă, stele ale cerului duhovnicesc! Bucuraţi-vă, împreună cu cetele îngereşti! Bucuraţi-vă, candele ale Bisericii lui Hristos! Bucuraţi-vă, sfinţilor prin care Domnul împarte tuturor tămăduiri!
Voi aţi împărţit neamului omenesc mulţime de vindecări minunate şi, pentru aceasta, la voi alerg astăzi, nădăjduind că nu mă veţi trece cu vederea. Ajutaţi-mă să primesc tămăduire de la Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce v-a dat bi­ruinţă în lupta cu trupul, cu patimile şi cu poftele, Căruia Îi aduc smerită rugăciune: Doamne Iisuse Hristoase, Care  i-ai rân­duit pe sfinţii Tăi drept mijlocitori ai cererilor oamenilor, arată-mi mila Ta şi mie, păcătosului, care sunt încercat în focul durerilor, şi dăruieşte-mi vindecare trupească şi sufletească. Pentru rugă­ciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale Sfântului Ioan Botezătorul, dascălul pocăinţei; ale Sfinţilor, mări­ţilor şi întru-tot-lăudaţilor Apostoli; ale Sfinţilor mari dascăli ai lumii şi ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur; ale celor între sfinţi Părinţii noştri Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni; cu ale Sfinţilor Mari Mucenici Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, Dimitrie, Izvorâtorul de mir, Ioan cel Nou de la Suceava şi Ioan Valahul; cu ale Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, Samson şi Diomid, Fotie şi Anichit, Talaleu şi Trifon; cu ale Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor; cu ale preacuvioşilor şi de-Dumnezeu-purtătorilor părinţilor noştri: Grigorie Decapolitul, Nicodim de la Tismana, Visarion şi Sofronie; cu ale preacuvioasei Maicii noastre Paras­cheva şi ale tuturor Cuvioşilor Părinţi şi Cuvioa­selor Maici, care s-au nevoit în dreapta-credinţă.
Că Tu eşti Dumnezeul tămăduirilor, Hristoase Dumnezeule, şi Ţie slavă Îţi înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru dobândirea răbdării

Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai răbdat prigonirile, batjocurile şi chiar moartea pe cruce pentru mântuirea noastră, Cel Ce ne-ai spus că „prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre”, arată-mi, mie, păcătosului, milele Tale cele bogate şi dăruieşte-mi duhul răbdării, ca sufletul meu cel încercat să dobândească alinare.
Vezi deznădejdea care mă ispiteşte, vezi încer­carea prin care trec şi ajută-mă să ies din ea curăţit de păcate şi pregătit să-Ţi slujesc în toate zilele vieţii mele, şi să slăvesc numele Tău cel sfânt, cântând împreună cu toţi îngerii şi sfinţii: Aliluia!

Rugăciunea bolnavului înainte de operaţie

Doamne, Dumnezeul meu, mărturisesc înaintea feţei Tale neputinţele şi slăbiciunile mele cele multe. Frică mare m-a cuprins înaintea acestei încercări, în loc să mă cuprindă încrederea în pronia Ta şi în grija pe care o porţi oamenilor.
Dacă nu m-ar fi acoperit harul Tău, furtuna deznădejdii m-ar fi doborât la pământ. Nu am, Atotputernice Doamne, curajul pe care îl au aleşii Tăi înaintea încercărilor vieţii, dar tot ce pot să fac este să cad cu frângere de inimă înaintea Ta şi să Te rog să nu mă laşi fără ajutor.
Tu, Doamne, Cela Ce eşti doctor ceresc, tămăduieşte-mă prin mâna doctorului pământesc, ca să Te laud în toate zilele vieţii mele. Amin.

Dumnezeu în sala de operaţie: cum pot ajuta un bolnav rugăciunea şi telepatia

„Prof. dr. Nicolae Constantinescu, invitatul Adevărul Live de astăzi, a efectuat peste 8.000 de intervenţii chirurgicale în domeniile chirurgiei generale, oncologiei, chirurgiei osteo-articulare, chirurgiei vasculare, urologice, endocrine, plastice şi reparatorii, începând cu stagiatura la Sanatoriul din Eforie Sud şi continuând cu spitalele: Foişor, „Dr. Şt. Stâncă“, Construcţii, PTTR şi Colţea. 

Dumnezeu te ajută doar în cazuri sau situaţii limită?   Când te ajută Dumnezeu? În chirurgie, situaţia limită se numeşte operaţie. Dar, experienţa mea de viaţă îmi arată că nu doar în situaţii limită vine această energie benefică, vine ori de câte ori Îl chemi.   O să vedeţi ce tâlc adânc are versetul: „Cere şi ţi se va da“. Omul care îi cere şi îl invocă pe Dumnezeu primeşte. Am început să mă spovedesc când am simţit că e nevoie să-mi curăţ sufletul.   Exemplu: 14 iunie 1990. Eu eram la Colţea, fusesem de gardă pe 13 şi au venit împuşcaţi. Pe la ora 14.00 vine o infirmieră şi îmi zice că afară sunt doi mineri cu poza mea. Văzusem de dimineaţă bestialităţi, prin faţa spitalului treceau. M-am dus în camera de gardă şi m-am rugat. Am zis: „Ajută-mă, Maica Domnului!“. Am simţit nevoia să mă duc atunci să stau de vorbă cu minerii. Mi-am scos ochelarii. Am ieşit spre poartă şi când să ies i-am văzut intrând. Un mineri cu bâta în mână şi un individ plin de sânge. Mi-a zis că mă roagă să-l tratez pe omul ăla.   Îl iau în camera de gardă, vine şi minerul. Cel rănit era profesor de matematică. Minerul a leşinat în faţa mea. L-am aranjat pe rănit şi i-am zis minerului că dacă îi dăm drumul celui plin de sânge iar o să fie agresat. I-am propus să-l ducem pe om acasă. Asta înseamnă rugăciunea.   Despre ajutorul divin în operaţii   Chirurgii se împart în două: cei care se roagă şi o recunosc şi cei care o fac, dar nu o recunosc. Nu ai două boli identice, dar nici două metode de a rezolva problema la fel.    Vreau să transmit un mesaj: Energia despre care am discutat este alimentată, menţinută în credinţa pe care o avem faţă de Dumnezeu. Atunci când scoatem credinţa lăsăm un loc gol şi pe acesta, cu mare uşurinţă, pot intra vicii, gânduri rele. Au un efect asupra trupului. Corpul şi mintea se menţin reciproc, lumea trebuie să ştie că prin credinţă îşi protejează această energie fantastică ce vine de la Dumnezeu. Tribunalul din fiecare din noi e Dumnezeu.    Eu vă spun un alt lucru: într-o noapte a fost adusă o fată moartă la spital, fratele ei a adus-o, era împuşcată. „Să nu mori până la Colţea!“, asta spunea fratele ei. Tensiune 0, puls 0. Noroc că anestezistul nostru a făcut o treabă care se face în popor, i-a pus o oglindă şi a văzut că mai pâlpâie ceva în ea. A deschis-o, avea un cheag de sânge foarte mare, avea o plagă vitală, nu se trăieşte cu aşa ceva. Am izbutit să o oprez, să o aduc la viaţă, acum are un copil de 17 ani. Fratele ei este, daca pot spune aşa, cel care a aprovizionat-o cu energie.   Dumnezeu ne dă această energie, este de la El, aşa cred eu. Noi putem să o pierdem sau să facem ceva cu ea, viaţa stresantă, drogurile, beţia, toate aceste lucruri seacă organismul de această energie divină şi omul ajunge să aibă o fărâmă, puţin, cât să-l ţină în viaţă. În fiecare dintre noi există Dumezeu sub forma acestei energii. Particula lui Dumnezeu.. se tot vorbeşte despre acest lucru, este energie.   Radu Preda, teolog: Credinţa, în general, este fundamentală, din ea se hrăneşte medicul ca om şi ca profesionist. Eu spun de ani de zile, dacă există o criză a medicinii noastre actuale, pe lângă bani, nu se ţine cont de schimbarea paradigmei de după comunism.    Studenţii medicinişti, cineva care intră într-o sală de operaţie, nu cred că nu are o tresărire. Trebuie să ai o mare doză de nesimţire să te joci de-a Dumnezeu. Cred că se simte un fior, chirurg fiind şi având în faţă un pacient care aşteaptă un act de la tine. Avem un deficit de umanitate în spitalele noastre, din nefericire am participat la scene asemănătoare.”

Citeste mai mult: adev.ro/mvu96u

http://adevarul.ro/sanatate/medicina/despre-intalnirile-chirurgilor-dumnezeu-insala-operatii-adevarul-live-ora-1500-1_527a1873c7b855ff56c2cb08/index.html

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s